Internet   Website
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Góp ý
Khách sạn & Khu Du lịch
Nhà hàng
Lữ hành
Giải trí
Dich vụ khác
 

Khách sạn Forget Me Not

50A Đặng Dung, Q. 1, TP.HCM, Việt Nam
ĐT: (84.8) 3848 4059 - 3848 3576
Fax: (84.8) 3848 3543

Khách sạn Sunny

54 Đặng Dung, Q. 1, TP. HCM, Việt Nam
ĐT: (84.8) 3848 3192 - 3848 3056
Fax: (84.8) 3848 3543

Khách sạn Hoàng Gia

12D Cách Mạng Tháng Tám, Q. 1, TP. HCM, Việt Nam
ĐT: (84.8) 3829 4846
Fax: (84.8) 3822 5346
saigonroyal@hcm.vnn.vn

© 2010 Saigontourist