Internet   Website
Trang chủ    |    Giới thiệu    |    Góp ý
Khách sạn & Khu Du lịch
Nhà hàng
Lữ hành
Giải trí
Dich vụ khác
 

Khách sạn Trung Mai

785 Nguyễn Trãi, Q. 5,
TP. Hồ Chí Minh, VIệt Nam
ĐT: (84.8) 3855 4067 - Fax: (84.8) 3855 2101
Email: tanda@sgtourist.com.vn

Khách sạn Song Kim

84 - 86 Châu Văn Liêm, Q. 5,
TP. Hồ Chí Minh, VIệt Nam
ĐT: (84.8) 3855 9773 - Fax: (84.8) 3855 6654
Email: tanda@sgtourist.com.vn

Khách sạn Tản Đà 1

22 – 24 Tản Đà, Q. 5,
TP. Hồ Chí Minh, VIệt Nam
ĐT: (84.8) 3855 5711 - Fax: (84.8) 3855 6821
Email: tanda@sgtourist.com.vn

Khách sạn Tản Đà 4

22 Phạm Đôn, Q. 5,
TP. Hồ Chí Minh, VIệt Nam
ĐT: (84.8) 3855 3511 - Fax: (84.8) 3857 0131
Email: tanda@sgtourist.com.vn

© 2010 Saigontourist